Hulp bij Echtscheiding

Alimentatie 2016 berekenen

Elk jaar wordt het alimentatie bedrag verhoogd. Dit wordt de indexering van de alimentatie genoemd.

De minister van Justitie stelt elk jaar een percentage vast waarmee de kinderalimentatie en partneralimentatie verhoogd worden. Voor 2016 is dit percentage vastgesteld op 1,3%. Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland. De verhoging geldt zowel voor alimentaties die door de rechter zijn opgelegd als voor alimentaties die door partijen samen zijn afgesproken. De verhoging vindt automatisch plaats. Je hoeft hier geen nieuwe afspraken over te maken.

Indexcijfers voor alimentatie van de afgelopen jaren

De indexering voor 2015 was vorig jaar vastgesteld op 0,8%. De jaren daarvoor zag het er als volgt uit:

2014 0,9%
2013 1,7%
2012 1,3%
2011 0,9%
2010 2,3%
2009 3,9%
2008 2,2%
2007 1,8%
2006 0,9%
2005 1,1%
2004 2,5%

Bron: http://www.echtscheiding-wijzer.nl/berekeningen/indexering-alimentatie.html